Frisse Teams

Teamcoaching

Actief leren in teams

Succesvolle teams zorgen voor groei en plezier in organisaties. Die teams moet je dus goed verzorgen én uitdagen! Hoe blijven teams fris? Via actief leren en continu ontwikkelen. 

Teams bepalen de eigen ambities. Onze begeleiders faciliteren hun ontwikkelproces via co-creatie, workshops, trainingen, intervisie en coaching. Op de werkvloer en online. Afgestemd op de rol van het team. In lijn met de ambitie van de organisatie. 

Teams ervaren krachtige opfrismomenten door het jaar heen. Wij noemen dit Keep it Fresh! Stap voor stap groeit de stuwkracht en actievermogen. Frisse Teams brengt lef, energie en zin.

Team aan het stuur

Het team kent de eigen ontwikkelvraag als de beste. Begeleiders houden daarom een gestructureerde verkenning met team en individuele teamleden. Wat zijn ambities? Past dit bij de draagkracht? Zijn er specifieke wensen en knelpunten?

Doelen, meetlat & reviews

Met het team vertalen we ambities naar haalbare doelen en prioriteiten. We stellen een concrete meetlat vast. Wanneer zijn we succesvol? Via teamreviews volgen we de ontwikkeling en sturen we bij.

Ik, wij en de context

Individueel leren en teamontwikkeling vinden altijd plaats in een groter geheel. Organisatie en klant vormen de context. We kijken naar alle ontwikkelniveaus en de onderlinge verbanden. Ik, wij én de context.

Frisse Teams - Strategie en Actie

Het team staat aan het stuur. Tijdens de verkenning zijn in co-creatie de doelen en de meetlat geformuleerd. Het team kiest de ontwikkelmodules en kan van start.

Team synergie

Hoe efficient is de samenwerking? We maken dit concreet via de piramide van Lencioni. Team en individu scoren op aspecten van samenwerking. In dialoog kiest het team de verbeterpunten.

Innovatieboost

Voor een Innovatieboost spreken we speels de creativiteit aan. Met een heldere vertrekvraag genereren we frisse ideeën. Daarna slim kiezen. Een actieplan komt in de steigers te staan.

Hybride werken

We oogsten de leerpunten van de pandemie. Nu op zoek naar 'the best of both worlds'. Terugkijken, vooruit kijken, plannen, afspraken maken. Voor een succesvolle teamcyclus en samenwerking.

Organisatie event

In beweging brengen van grote groepen mensen? Voor een unieke beleving bouwen we het juiste programma. Creatief en inhoudelijk. Met dynamiek en afwisseling. We faciliteren en ontzorgen

Samen Schitteren

Wie is geschikt voor welke teamuitdaging? Leer elkaars ambities en talenten kennen en match deze aan opdrachten. Pragmatisch gebruik van profielen en drijfveren. Dan ga je samen schitteren.

Fitheid & energie

Duurzame inzetbaarheid en energie op de agenda? In de workshop 'Fitheid & Energie" krijgt team en medewerker een energieanalyse. De basis van energiemanagement. Wat zijn energie boosters voor individu en team?

Fris vergaderen

Wat maakt een overleg nuttig? Hoe blijft de energie erin? Ook online. Bij 'Fris Vergaderen' leert het team in de praktijk. Tijdens het eigen overleg. Via speelse werkvormen voor beeldvorming, oordeel & besluitvorming.

Intervisie

Intervisie helpt teams te leren van hun praktijk. In de opstart van een intervisiegroep is begeleiding nuttig. Je leert en test praktische intervisiemethodes. Online of live. Daarna kan het team zelf verder.

 

 

 

Teamontwikkeling - Voor wie?

Leiderschapsteams

Hebben jullie als leiders behoefte aan meer positieve impact en meer verbinding met jezelf? Het hogere doel van jullie organisatie, met elkaar en alle andere collega's? De begeleiders van Frisse Teams helpen jullie de verbinding te vinden, te laten groeien en deze uit te stralen. Het leiderschapsteam wordt sterker voor hun rol. Het resultaat is merkbaar.

Groei teams

Als team herken je de veranderende vraag van de interne en externe klant. Hoe anticipeer je op deze verandering? Als individu en als team. Fris kijken, vrij denken en slim doen zijn de ingang. Frisse Teams activeert onontdekte talenten, creativiteit en kruisverbanden. Vanuit klantgericht denken vergroot het team hun actievermogen.

Top teams

Sommige teams draaien als de beste. Zij willen meer. Ze willen schitteren! Het team heeft volop ambities. Maar hoe komen zijn van A naar B? Dat is hun voorliggende vraag. De begeleiders van Frisse Teams zorgen voor inspirerende ondersteuning en leerversnelling. Zodat het team steeds verder gaat schitteren en glanzen.

Over Frisse Teams

Suzanne Mijnheer en Petra Meijssen zijn vaste begeleiders van Frisse Teams. Zij brengen een basis voor actief leren in teams. Met lef én plezier. Alert op impact. 
 
Wij willen dat iedereen met plezier werkt. Dat ook jij een zinnige bijdrage levert, je fit voelt, vrij denkt en samenwerkt vanuit veiligheid en verbinding. 
 
De speelse benadering maakt de drempel laag en de impact hoog. Hoe doen we dat? Via kleine stappen, dicht bij het team én de individuele medewerker. 
 
We combineren individueel leren en samen leren van en op de werkvloer. Via actie & interactie inspireren deelnemers zichzelf en elkaar om dóór te leren. Een community vormt zich. Het team neemt stap voor stap het eigen leerproces over!

Suzanne Mijnheer

Wat breng ik mee?

Creativiteit, empathie en speelsheid gecombineerd met een analytische blik. Jarenlange ervaring als trainer en facilitator en organisatieadviseur. Improvisatietalent als acteur en regisseur. Focus op lichtheid in combinatie met meetbaar resultaat. Systemische teamcoach, Stress Interventie Expert. Ervaring met Drives, DISC, Lean en Agile.

Website Suzanne

Petra Meijssen

Wat breng ik mee?

Rust, vertrouwen en stabiliteit. Jarenlange ervaring als HR professional, facilitator, conflictbemiddelaar en organisatiecoach. Primaire focus op de mens als deel van een groter geheel. Ervaring met zelfsturende teams. Getraind in Transactionele Analyse, Waarderend Onderzoek en conflictbemiddeling.

Website Petra

over ons suzanne en petra frisseteams
contact frisseteams

Contact

Email: info@frisseteams.nl

 

Petra Meijssen

mobiel: 06 – 22 60 07 52
e-mail: petra@mensinbeeld.nl

 

Suzanne Mijnheer

mobiel: 06 – 46 74 80 46
Email: suzanne@tiemen.nu